چی برای سوختگی خوبه

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

AVA_4

Guest
اب جوش ریخته رو دست

چی خوبه جز پماد آلفا؟
سنجد عالیه البته من نمیدونم چجوری درست میکنن با وازلین بدون بود اگ اشتباه نکنم قاطی میکنن میزنن هم زود خوب میشه هم جای سوختگی نمی مونه البته سنجد رو میسوزونن سرچ کن ببین نت نیس؟
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
سنجد عالیه البته من نمیدونم چجوری درست میکنن با وازلین بدون بود اگ اشتباه نکنم قاطی میکنن میزنن هم زود خوب میشه هم جای سوختگی نمی مونه البته سنجد رو میسوزونن سرچ کن ببین نت نیس؟
سنجد تو نت ندیدم میگن آرد خوبه

میدونی آرد رو
 

دختر جذاب

Guest
اتفاقا میخواستم بیام بگم پماد الفا که خودت گفتی به جز پماد الفا???
خمیر دندون هم خوبه
 

بالا