چکار میکنین

یکدونه

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
تو بالکن نشسم افتاب میگیرم و چاووشی گوش میدم
ناهارم ندارم، میلم نمیکشه چیزی و گرسنم نیست
 

دلبررر

⭐⭐سوپر استار⭐⭐
عضویت
May 4, 2023
جنسیت
خانم
نشستم رو تخت
هیچ کاری هم نکردم، فقط غذا پختم
 

بالا