چه کسی می داند؟

  • شروع کننده موضوع گردافرید
  • تاریخ شروع

گردافرید

Guest
چه کسی میداند

که تو در پیله تنهایی خود تنهایی؟


چه کسی می داند

که تو در حسرت یک روزنه در فردایی ؟


پیله ات را بگشا....

تو به اندازه پروانه شدن زیبایی ،" سهراب سپهری "
 

بالا