چند روز نبودم

  • شروع کننده موضوع Lady_Dracula
  • تاریخ شروع

هایدی

Guest
چند روز نبودم
دلم تنگ شده برا اینجا
براتون دلم تنگ شده بود ??
اصلا نبودنم به چشم نیومده ?
اتفاقا من تاپیک زدم که اطلاعات پروفایل رو پنهان نکنید بفهمیم کی هستید کی نیستید?
 

چشم رنگیم

Guest
چند روز نبودم
دلم تنگ شده برا اینجا
براتون دلم تنگ شده بود ??
اصلا نبودنم به چشم نیومده ?
خوش اومدی عزیزم اتفاقا دیروز تو ی تاپیکی ک گفتن بچه ها نیستن یاد شما افتاد ک نبودین
 

بالا