چند اصطلاح مفید در زبان انگلیسی.

وضعیت
این موضوع قفل شده است

Badgalriri

⭐کاربر فعال⭐
عضویت
Jan 18, 2024
جنسیت
خانم
اصطلاحمعنانحوه کاربرد
A blessing in disguise
نعمتی نهانی
چیز خوبی که در ابتدا بد به نظر میرسیدبه عنوان بخشی از جمله
A dime a dozen
صدتا یه غاز
چیزی شایعبه عنوان بخشی از جمله
Beat around the bush
طفره رفتن
نگفتن منظور تان، معمولا چون موذب کننده است.به عنوان بخشی از جمله
Better late than never
دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است
دیرتر رسیدن بهتر از این است که هرگز نیاییدبه تنهایی
Bite the bullet
دندان روی جگر گذاشتن
کنار آمدن با چیزی چون اجتناب ناپذیر استبه عنوان بخشی از جمله
Break a legموفق باشیدبه تنهایی
Call it a dayمتوقف کردن کار کردن روی چیزیبه عنوان بخشی از جمله
Cut somebody some slack
امان دادن و سهل گرفتن
بیش از حد انتقاد نکنبه عنوان بخشی از جمله
Cutting cornersانجام کاری با کاستی به منظور ذخیره زمان یا پولبه عنوان بخشی از جمله
Easy does itآرام باشبه تنهایی
Get out of hand
از دستمون در رفته!
از کنترل خارج شدنبه عنوان بخشی از جمله
Get something out of your systemانجام کاری که قصد آن را داشتید تا بتوانید عبور کنیدبه عنوان بخشی از جمله
Get your act together
خودت رو جمع و جور کن
بهتر کار کن یا رها کنبه تنهایی
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا