چقد حس خوبی دارم...

  • شروع کننده موضوع سارای♡
  • تاریخ شروع

سارای♡

Guest
که امتحان ریاضیمو رید.م...?? (ماهانه بود)
یه کلمه نخوندم ، تقلبم نشد بکنم و امتحان مث سگگگگ سخت بود

احتمالا ۱۱ ۱۲ بشم که به هیچ جام نیس
امیدوارم شبه نهایی جبران کنم
الانم میرم بکپم بعد پاشم درس بخونم که سه شنبه همین تاپیک رو درمورد امتحان ادبیات نزنم???
 

دلبرخوش خنده

Guest
افرین ک ریدیییی و خوشحالم هسسیی
 

Matina

Guest
که امتحان ریاضیمو رید.م...?? (ماهانه بود)
یه کلمه نخوندم ، تقلبم نشد بکنم و امتحان مث سگگگگ سخت بود

احتمالا ۱۱ ۱۲ بشم که به هیچ جام نیس
امیدوارم شبه نهایی جبران کنم
الانم میرم بکپم بعد پاشم درس بخونم که سه شنبه همین تاپیک رو درمورد امتحان ادبیات نزنم???
منم فردا امتحان ریاضی دارم
 

بالا