چطوری نادیده بگیرمش

  • شروع کننده موضوع پناه
  • تاریخ شروع

پناه

Guest
اصلا دلم نمیخواد بهش محل بدم چون دلم نمیخواد براش عادی بشه دعوا کردن الان باید چیکار کنم صدای تلویزیون و زیاد کرده فرت فرتم سیگار میکشه رفتم تو حال بهش گفتم انقدر نکش نفسم گرفت قیافشو اینجوری کرد???? حرفم باهام نزد الان پشیمونم باهاش حرف زدم نمیدونم چیکار کنم چیکار کنم ازم عذرخواهی کنه
 

mersana1400

Guest
محلش نمیدم اما نمیاد عذرخواهی کنه
حالا بگذره حتما میاد
البته شاید زبونی بهت نگه شاید باعمل نشون بده پشیمونه
اکه حس کردی اینطوره بدون اون پشیمونه و باهمون کار دارع عذر خواهی میکنه
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
محلش نده حتي شده يه هفته
خودش الان عذاب وجدان گرفته قطعا
وقتي اومد گفت غلط كردم باهاش حرف بزن
از کاراش فکر نکنم بنظرت فردا ناهار درست کنم یا نه
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
صبر كن مياد
بهش صبحانه ناهار شام هم نده
محلش نده
كارش خيلي بد بوده
نبايد تكرار كنه
بايد بفهمه چقد كارش اشتباه بوده
تا امروز بهش هیچی ندادم اما میره پیش اون ننه جونش
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
حالا بگذره حتما میاد
البته شاید زبونی بهت نگه شاید باعمل نشون بده پشیمونه
اکه حس کردی اینطوره بدون اون پشیمونه و باهمون کار دارع عذر خواهی میکنه
شاید آخه مگه میشه آدم انقدر بیخیال اه اه
 

بالا