چرا صدام اینقدر ارومه???‍♀️?

  • شروع کننده موضوع نینو??
  • تاریخ شروع

پری زمینی

Guest
حالا من معمولیشم انگار بلند گو قورت دادم???
 

SMoo

Guest
در حین جواب دادن ( دعوا?) تن صدام میاد پایین اروم حرف میزنم? در حالیکه باید صدام تا مریخ برسه ولی ... چیکار کنم در حین جواب دادن تن صدام.فرقی نکنه
و منی ک کاملا بر عکس تو ام?
 
استارتر
استارتر

نینو??

Guest
من همیشه جواب دارم بدم. بقول شوهرم میگ سپیده از زبون کم نمیاره. ?
عالیه? من تقریبا حاضرجوابم ولی این تن صداتادحتاقسخونسنحفبنبسیدنبتعسرجع
 

بالا