??چالش شکرگزاری??

  • شروع کننده موضوع Sogand
  • تاریخ شروع

Sogand

Guest
چالش خیلی سادست اینجوریه که روزانه بابت بیست تا از نعمت هایی که خدا بهمون داده شکرگزاری میکنیم?


اگه میخواید شرکت کنید تو چالش بگید
تا من هربار تگتون کنم?
 

بسته شد

Guest
برید توتاپیکه من جامع تره همه چی توضیح داده شده
تایه هفته ام بابچه هارفتیم
چالش خیلی سادست اینجوریه که روزانه بابت بیست تا از نعمت هایی که خدا بهمون داده شکرگزاری میکنیم?


اگه میخواید شرکت کنید تو چالش بگید
تا من هربار تگتون کنم?
 

طلای سرخ

Guest
چالش خیلی سادست اینجوریه که روزانه بابت بیست تا از نعمت هایی که خدا بهمون داده شکرگزاری میکنیم?


اگه میخواید شرکت کنید تو چالش بگید
تا من هربار تگتون کنم?
خدایا بابت همهء بیستایی های نعمت هایی که در طول عمرم بهم بخشیدی شکر.??
 

بالا