پودر اسلیم لست

  • شروع کننده موضوع من هستم:)
  • تاریخ شروع

من هستم:)

Guest
کیا مصرفش کردن یا اطلاعی دارن ازش اطرافیانشون مصرف کردن؟من دخترعمم متخصص تغذیه هس رژیم داده بهم بهش گفتم اشتهای کاذب دارم گفت این پودره همکارام استفاده کردن راضی بودن ازش قیمتشودیدم۲۳۴تومن بود من میخوام اشتهامو کم کنم کسی استفاده کرده بگه چجوریه نتیجه ای گرفته یانه؟
 

مااماان_ساامیاار

Guest
من یه دوره خوردم ولی نخور بعد چند ماه بدتر میشی
 

بالا