پسرعموم شوهرخواهرشوهرمه ......

  • شروع کننده موضوع آیسا
  • تاریخ شروع

آیسا

Guest
مث داداشمه ،وقتی بچه بودیم چندسال خونه ی مازندگی کردن...الان اگه کسی بهم چیزی بگه سریع ازم دفاع میکنه ،توی یه ساختمون زندگی میکنیم ،دیروزدسته جمعی رفتیم مهمونی خواهرشوهرم بهم تیکه انداخت اونم سریع ازم دفاع کرد ،توی دلم گفتم خداروشکر حداقل یه فامیل اینجادارم???
 

بالا