و این حقیقت زندگیست ! 🧡

دختر جذاب

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Sep 28, 2020
جنسیت
خانم
واقعا چرا؟؟؟ ؟؟؟؟
هر چی صادق تر باشی ،
بيشتر بهت شك ميكنند !!!!!!!

🌼🍃هر چی دلسوز تر باشی ،
بيشتر دلتو ميشكنن !!!!!
هر چی قلبت رو آسون تر در اختيار بذاری ، راحت تر لهش میكنن !!!!!

🌼🍃هر چی آروم تر باشی ،
فكر ميكنن آدم ضعيفی هستی !!!!
هر چی بيشتر به فكر ديگران باشی ،د
بيشتر حقت رو ميخورن !!!

🌼🍃و هر چی خودت رو
خاكی تر نشون بدی ،
واست كمتر ارزش قائلند !!
 

آبان دخت

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Dec 21, 2020
جنسیت
خانم
fbedb25b550829b8b4c4984b45992b39.gif
 

بالا