وای دارم میمیرم از عذاااب وجدان?

  • شروع کننده موضوع شلوار
  • تاریخ شروع

شلوار

Guest
خانوم خوشگللااا سلاام
قبلاهم گفتم
یه دوستی دارم که همش فکر میکنم بهم یه جاهایی دروغ گفته در صورتیکه بهش اطمینان کامل دارم
نمیدونم واقعا بذارمش کنار یا نه
آخه قبلا مامانم هم که میدیدش میگفت این دوست خوبی نیست ولی من اطمینان دارم بهش و میدونم اشتباه کرده ولی سر خریت بوده
خیلی صمیمی بودیم ولی جلوی پیشرفتم رو میگیره میخوام بذارمش کنار
نمیدونم اه عذاب وجدان دارم
پی میده سین نمیکنم
 

چشم رنگیم

Guest
نزارش کنار ولی باهاشم صمیمی نباش در حد اشنا باهاش باش
 

مژده

Guest
مامانت درست میگه بزرگترا بی دلیل حرفی رو نمیزنن
 

مااماان_ساامیاار

Guest
خب ادم ی وقتایی واقعا نمیخواد دروغ بگه اما راستشم‌نمیخواد بگه
 

طلای سرخ

Guest
باز تو خوبه دوسته.
من چی بگم که از خانواده ست.?
 

طلای سرخ

Guest
مشکل اینجاست که من قشنگ بغل دستم دروغ میگه و غیبتم میکنه اما من به روم نمیارم.
پ ن:من عربی رو میفهمم اما هیچکس نمیدونه.کنارم عربی صحبت میکنه و فکر میکنه حالیم نیست
 
استارتر
استارتر

شلوار

Guest
مشکل اینجاست که من قشنگ بغل دستم دروغ میگه و غیبتم میکنه اما من به روم نمیارم.
پ ن:من عربی رو میفهمم اما هیچکس نمیدونه.کنارم عربی صحبت میکنه و فکر میکنه حالیم نیست
??
 
استارتر
استارتر

شلوار

Guest
یه دعوا ساختگی راه بنداز و قهر?
اخع میگه این روانیههه
اول که یهو غیب میشه بعدم سین نمیزنه الانم داره دعوا را میندازه من نمیخوام عذاب وجدان میگیرم☹️
 

بالا