وای بچه ها فکر کنم یه لحظه میخواستم سکته کنم??

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

والریا

Guest
پاشدم یه لحظه کل بدنم سنگین شد سرمم انگار خالی شد بعد انگار نیروی وزن زمین منو یهویی کشید پایین. دستمو به کمد گرفتم نیوفتم
الان گلوم یه جوریه انگار یه چیز گردی توش گیر کرده یهویی ضربان قلبم رفت بالا بدنمم شروع به لرزیدن کرد یه احساس خلا خاصی داشتم
برای اولین بار تو عمرم شدید اینجور شدم
 

Yaasii

Guest
روزه ای عزیزم؟
ممکنه بخاطر روزه بیحال شده باشی. حالت تهوع نداری؟
 

مامان مصی

Guest
هرروز چندتا خرما بخور
قند وشیرینی نخور توت خشک داشته باش درس میخونی بزار دهنت بعدش شبها زود بخواب از اون ور صبح زود بیدار شو قهوه ونسکافه ام زباد ناور
 
استارتر
استارتر

والریا

Guest
هرروز چندتا خرما بخور
قند وشیرینی نخور توت خشک داشته باش درس میخونی بزار دهنت بعدش شبها زود بخواب از اون ور صبح زود بیدار شو قهوه ونسکافه ام زباد ناور
فشارت افتاده
يا قند خونت عزيز دلم❤️
همون بی‌خوابی ب علاوه افت فشار باعث شده اینجوری بشی استراحت کن عزیزم
مرسی ننوییاااا
 

بالا