وایییییییییییییییی😍ذوق دارم😍😂

تک دختر

⭐کاربر ارشد⭐
عضویت
Feb 16, 2021
ارسال ها
3,801
من نماز نمی خوندم😯
تصمیم گرفتم بخونم از این شب قشنگ😍
خلاصه خوندم و بعد نماز از خدا خواستم ببخشه که اینقدر نسبت بهش بی تفاوت بودم و به قولی توبه کردم
بعد به نیت همین توبه و ارزو هام یکی از صفحه های قرآن رو باز کردم
از سوره مریم بود🙂
مفهوم آیات آخرش این بود:اگه توبه کنی خدا در بهشت رو برات باز میکنه و تورو می پذیره
ذوق کردم اصلاااا
😂😍 احساس کردم خدا خودش باهام حرف زد و بهم اینو گفت
راسته که میگن اگه میخواید خدا باهاتون حرف بزنه قرآن بخونید😍
راستی بچه ها چیکار کنم این عادتو ترک نکنم و همیشه نماز هامو سر وقت بخونم؟
آرامش بعد از نماز فوق العاده اس...🌱
التماس دعا
 

بالا