واقعا چرا ...؟

  • شروع کننده موضوع ارشا
  • تاریخ شروع

ارشا

Guest
*ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ: ﻣﺜﻞ «ﻣﺮﺩ» ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ...!


ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ: ﻣﺜﻞ
ﺧﺮ ﮐﺎﺭ می‌کنه..!! ?


واقعاً ﭼــﺮﺍﺍﺍ....؟؟!!??*
 
استارتر
استارتر

ارشا

Guest
*‏از خصوصیت بارز پسرای ایرانی اینکه خودشون نمیان بگیرنت،خواستگار هم که میاد بهشون برمیخوره و قهر میکنن??*
 

بالا