واتساپ

  • شروع کننده موضوع Gisoobanoo26
  • تاریخ شروع

Gisoobanoo26

Guest
واتساپ چی شد؟ من ۷ ماهه از روی گوشیم پاکش کردم ، فیل تره همچنان؟؟؟ نصبش کنم ؟ نکنم؟
 

خوشمزه

Guest
واتساپ چی شد؟ من ۷ ماهه از روی گوشیم پاکش کردم ، فیل تره همچنان؟؟؟ نصبش کنم ؟ نکنم؟
منم دیروزنصب کردم فیلتره بعدم فیلتراهم یه گوهی شدن هی قطع میشن اعصاب وداغون میکنه
 

بالا