هنوز آشتی نکرده باز دعوامون شد

  • شروع کننده موضوع پناه
  • تاریخ شروع

پناه

Guest
شوهرم یک پرونده داره که زنه به شوهرش خیانت کرده شوهرم وکیل مردست مسائل کاریشو همش میاره، تو خونه میگه زن و باید بست تو خونه نمیشه یخورده بهش خندید یخورده که بهتون آدم بخنده سوار میشید هعی گفت هعی گفت منم بهش گفتم خیانت اون زن کاره درستی نبود ما که تو زندگیشون نبودیم شاید مرده بهش توجه نمیکرده اذیتش میکرده اونم از سر بی کسی خامه یکی دیگه شده یکدفعه صداش رفت بالا که آره تو هم همچین بدت نیومد توهم برو با یکی دیگه بپر همتون از دم ه ر ز ه هستین من دیگه باهاش حرف نزدم اومدم تو اتاق سرمم داد زد که دارم باهات حرف میزنم نرو تو اتاق آخه چرا اینجوریه چرا نمیشه باهاش حرف زد چرا آنقدر اخلاقش عوض شده تازه ۳ ماهه مزدوج شدیم همش الکی باهام دعوا میکنه قهر میکنه
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
دوروز پیشم تازه آشتی کردیم
 

Lady_Dracula

Guest
عزیزم حتما برو پیش مشاور یا با خودش خیلی راحت و منطقی حرف بزنید
نزارید این چیزا روزای خوبتون رو خراب کنه
 

Lady_Dracula

Guest
نه منظورم این بود که کلا من که از رابطه شما خبر ندارم بهتره که چیزی نگم ?
فقط بعد سه ماه ازدواج با این چیزا حال همدیگه رو خراب نکنین
درسته حساسه ولی بهش بگو نباید کارش رو با زندگیتون یکی کنه
هر چیزی جای خودش
 

بسته شد

Guest
شوهرم یک پرونده داره که زنه به شوهرش خیانت کرده شوهرم وکیل مردست مسائل کاریشو همش میاره، تو خونه میگه زن و باید بست تو خونه نمیشه یخورده بهش خندید یخورده که بهتون آدم بخنده سوار میشید هعی گفت هعی گفت منم بهش گفتم خیانت اون زن کاره درستی نبود ما که تو زندگیشون نبودیم شاید مرده بهش توجه نمیکرده اذیتش میکرده اونم از سر بی کسی خامه یکی دیگه شده یکدفعه صداش رفت بالا که آره تو هم همچین بدت نیومد توهم برو با یکی دیگه بپر همتون از دم ه ر ز ه هستین من دیگه باهاش حرف نزدم اومدم تو اتاق سرمم داد زد که دارم باهات حرف میزنم نرو تو اتاق آخه چرا اینجوریه چرا نمیشه باهاش حرف زد چرا آنقدر اخلاقش عوض شده تازه ۳ ماهه مزدوج شدیم همش الکی باهام دعوا میکنه قهر میکنه
عزیزم اکثر وکیلا یه کم بد دلن اینم اقتضای کارشونه
 

Ana

Guest
شوهرم یک پرونده داره که زنه به شوهرش خیانت کرده شوهرم وکیل مردست مسائل کاریشو همش میاره، تو خونه میگه زن و باید بست تو خونه نمیشه یخورده بهش خندید یخورده که بهتون آدم بخنده سوار میشید هعی گفت هعی گفت منم بهش گفتم خیانت اون زن کاره درستی نبود ما که تو زندگیشون نبودیم شاید مرده بهش توجه نمیکرده اذیتش میکرده اونم از سر بی کسی خامه یکی دیگه شده یکدفعه صداش رفت بالا که آره تو هم همچین بدت نیومد توهم برو با یکی دیگه بپر همتون از دم ه ر ز ه هستین من دیگه باهاش حرف نزدم اومدم تو اتاق سرمم داد زد که دارم باهات حرف میزنم نرو تو اتاق آخه چرا اینجوریه چرا نمیشه باهاش حرف زد چرا آنقدر اخلاقش عوض شده تازه ۳ ماهه مزدوج شدیم همش الکی باهام دعوا میکنه قهر میکنه
پرونده هاش روش تاثیر می‌ذاره
بهش بگو اصلا مسایل کاری رو تو خونه مطرح نکنه تو هم نظر نده
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
پرونده هاش روش تاثیر می‌ذاره
بهش بگو اصلا مسایل کاری رو تو خونه مطرح نکنه تو هم نظر نده
بهش گفتم گفتم واسم تعریف نکن انرژی منفی میاد تو خونه اما باز تعریف میکنه
 
استارتر
استارتر

پناه

Guest
سعی کن برات تعریف میکنه خیلی عکس العمل نشون ندی
چند ماه دیگه بگذره اخلاقاتون دست هم میاد
۲ سال دوست بودیم اخلاقش تغییر کرده من اونو می میشناختم نه اینو که همش دعوا میکنه باهام
 

بالا