هایدی ام،ازمون آیین نامه قبول شدم?

  • شروع کننده موضوع هایدی
  • تاریخ شروع

نازخاتون خونه

Guest
آفرررین????دست و جیغ و هورررااا یاد امتحان شهری خودم افتادم که موقع قبول شدن همه خوشحال بودن???اخه همه سن بالاهارو افسره رد میکرد یعد منکه جای نوشون بودمو قبول کرد??کلا افسره باحالی بود
 

بسته شد

Guest
شوهر من سه ساله ثبت نام کرده هنوز قبول نشده?
من فقط یه برنامه دان کردم تستاشو زدم همین
موقه امتحانم دودیقه ای تحویل دادم یارو فک میکرد تقلب کردم میخاس دوباره بگیره?
بهش بگو تست بزنه فقط کتاب چرتو پرته
 

نادیامم

Guest
من فقط یه برنامه دان کردم تستاشو زدم همین
موقه امتحانم دودیقه ای تحویل دادم یارو فک میکرد تقلب کردم میخاس دوباره بگیره?
بهش بگو تست بزنه فقط کتاب چرتو پرته
وقت نمیکنه چیزی نکا کنه
الکی هر سال کلی پول ثبت‌نام میدیم باز میرسه سال بعد و این نمیره...
 

بالا