نفمیدم کی کاربر طلایی شودم ولی بیاین هندونه بدم

  • شروع کننده موضوع والریا
  • تاریخ شروع

والریا

Guest
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
نفری یه شترو براتون بریدم
اااااا اون گلابی یه نفوذیههههه
 

پرنسا

Guest
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
نفری یه شترو براتون بریدم
اااااا اون گلابی یه نفوذیههههه
من سرما خوردم هندونه سردیه میشه اون گلابی رو بدی ب من?
 

بالا