نانای اصغری هستم؛ پیجم برگشت؛ بیاین بگم چرا پریده بود?

  • شروع کننده موضوع نانای اصغر و صغری
  • تاریخ شروع

نانای اصغر و صغری

Guest
اقا چن روز پیش یکیتون این عکس عروسکه که با بند کتونی ****** میکنه رو گذاشته بود.بعد منم ورداشتم گذاشتم پروفایل اینستام
اینطور که بوش میاد اینستام فکر کرده کار خلاف مقررات و مجرمانه ای انجام دادم پیجمو پوکونده بود عکس پروفایلمو حذف کرد
چقد خز شده این برنامه. سر هرچی الکی گیر میده
یه عکس عروسک که این حرفارو نداره??
فکرکنم @Dela اون عکس رو گذاشته بود
همش تقصیر توعه????
بزارین الان میزارمش براتون
اگه کسی میتونه متن اخطارشو دقیق تر برام ترجمه کنه ببینم چ زری زده?
 
استارتر
استارتر

نانای اصغر و صغری

Guest
Screenshot_20210110-153624.pngقوانین ****** رو نقض کردم؟?
 

شلوار

Guest
اقا چن روز پیش یکیتون این عکس عروسکه که با بند کتونی ****** میکنه رو گذاشته بود.بعد منم ورداشتم گذاشتم پروفایل اینستام
اینطور که بوش میاد اینستام فکر کرده کار خلاف مقررات و مجرمانه ای انجام دادم پیجمو پوکونده بود عکس پروفایلمو حذف کرد
چقد خز شده این برنامه. سر هرچی الکی گیر میده
یه عکس عروسک که این حرفارو نداره??
فکرکنم @Dela اون عکس رو گذاشته بود
همش تقصیر توعه????
بزارین الان میزارمش براتون
اگه کسی میتونه متن اخطارشو دقیق تر برام ترجمه کنه ببینم چ زری زده?
من گذاشته بودم ??‍♀️?
 

ببین

Guest
اقا چن روز پیش یکیتون این عکس عروسکه که با بند کتونی ****** میکنه رو گذاشته بود.بعد منم ورداشتم گذاشتم پروفایل اینستام
اینطور که بوش میاد اینستام فکر کرده کار خلاف مقررات و مجرمانه ای انجام دادم پیجمو پوکونده بود عکس پروفایلمو حذف کرد
چقد خز شده این برنامه. سر هرچی الکی گیر میده
یه عکس عروسک که این حرفارو نداره??
فکرکنم @Dela اون عکس رو گذاشته بود
همش تقصیر توعه????
بزارین الان میزارمش براتون
اگه کسی میتونه متن اخطارشو دقیق تر برام ترجمه کنه ببینم چ زری زده?
???
 

بالا