میخوام عکسمو بزارم

  • شروع کننده موضوع خوشمزه
  • تاریخ شروع

خوشمزه

Guest
میخوام عکس بزارم لطفا راست بگین چهرم چطوره عکسمو میزارم چون میخوام راست بگین
 
استارتر
استارتر

خوشمزه

Guest
بچه هابدون افکت واینا گذاشتم
 
استارتر
استارتر

خوشمزه

Guest
پریودم گریه هم زیادکردم پوستم خیلی بدشده امروز
 
استارتر
استارتر

خوشمزه

Guest
هیکل هم واستین بزارم
 

بالا