مژده خوابی واقعاً ؟

  • شروع کننده موضوع دلبرشم (:?
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

دلبرشم (:?

Guest
Screenshot_۲۰۲۳-۰۴-۱۵-۱۸-۱۹-۲۴-۳۹۸_com.android.chrome.jpg
Screenshot_۲۰۲۳-۰۴-۱۵-۱۸-۲۰-۴۲-۹۸۸_com.android.chrome.jpg
Screenshot_۲۰۲۳-۰۴-۱۵-۱۸-۱۵-۴۸-۳۴۹_com.android.chrome.jpg
 
استارتر
استارتر

دلبرشم (:?

Guest
نگاه کن من همین الان اینقدر خداروشکر خودم خانوادم پول داریم میتونم تو کل جد آبادتو بخرم
من فقط هر دو ماهی یک بار میرم ۱۰ میلیون میدم لباس
روزی ۱ میلیون خرج الکی میکنم
بعد من گدام
ولی من اعتقاد دارم آدم گدا باشه ولی بی شعور نباشه
فقط ماشینی که قرار مال خودم باشه با پولش میتونم کل زندگیتو بخرم روان پریش
 
استارتر
استارتر

دلبرشم (:?

Guest
بعدم من واسه دو میلیون نبودم چشای بابا قوریتو باز میکردی می‌فهمیدی
بعدم من دلم میخواد کار کنم مستقل باشم و اگر نه بابام میلیارد میلیارد داره به درد من نمیخوره
اون تویی آویزون این اونی واسه پول
 
استارتر
استارتر

دلبرشم (:?

Guest
نگاه کن من همین الان اینقدر خداروشکر خودم خانوادم پول داریم میتونم تو کل جد آبادتو بخرم
من فقط هر دو ماهی یک بار میرم ۱۰ میلیون میدم لباس
روزی ۱ میلیون خرج الکی میکنم
بعد من گدام
ولی من اعتقاد دارم آدم گدا باشه ولی بی شعور نباشه
فقط ماشینی که قرار مال خودم باشه با پولش میتونم کل زندگیتو بخرم روان پریش
بعدم من واسه دو میلیون نبودم چشای بابا قوریتو باز میکردی می‌فهمیدی
بعدم من دلم میخواد کار کنم مستقل باشم و اگر نه بابام میلیارد میلیارد داره به درد من نمیخوره
اون تویی آویزون این اونی واسه پول
بخون بسوز
همین هفته دوتا ۱۶ واحدی تو بهترین منطقه خورد به اسمم
@دلیییییییی
 

دلیییییییی

Guest
اول خودت شروع کروی توی تاپیک
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا