من خیلی بیشورم

  • شروع کننده موضوع تو رو سننه هستم:)
  • تاریخ شروع

تو رو سننه هستم:)

Guest
کرم دارم یعنی همه درسامو انداختم تا صب بشینم بکوب بخونم الانم تو جاده بودیم تازه رسیدیم تهران کلی درس دارم و کوفت نخوندم خاستم از این حالت بهتون سلام بدمممم
 

من هستم:)

Guest
??عذاب وجدانش بدههه ها بد
بخدا الان با۲۴سال سن تو ۱۶_۱۷سالگی ترک تحصیل کردم همه میگفتن چندسال بعد عذاب وجدان میگیری پشیمون میشی ولی من پشیمونم چرا زودتر ولش نکردم عذابه عذاب
 
استارتر
استارتر

تو رو سننه هستم:)

Guest
آره درستش همینه
 

بالا