معنی ایموجی صورت لبخند با چشمان خندان و ۳ قلب ?

  • شروع کننده موضوع آیلا
  • تاریخ شروع

آیلا

Guest
معنی دقیق استیکر صورت لبخند با چشمان خندان و ۳ قلب و کاربرد صحیح آن چیست ؟

معنی ایموجی لبخند با چشمان خندان و ۳ قلب

معنی: این ایموجی بیان می‌کند که شما عاشق هستید و روی ابرها نشسته‌اید. ایموجی‌های عاشقانه شکل‌های مربوط به قلب را نشان می‌دهند. حالات صورت شما با ۳ قلب نمایش داده شده است.

Û±Ûµ-Û±Û´-ÛµÛ´-images.jpg


 

بالا