معجزه

  • شروع کننده موضوع khayati
  • تاریخ شروع

khayati

Guest
⭕️ مروج فرهنگ سپاسگزاری باشیم! تعداد زیادی از دوستان هستند که تمایل به حضور در کانال و همراهی با ما را دارند که در جریان فعالیت ما قرار نگرفته اند! از تمام عزیزان خواهش می کنم که پیام های عضویت در کانال را برای دوستان و کسانی که احساس می کنید نیاز به آنها دارند ارسال کنید تا در دایره های ارتباطی مان بیشتر از قبل درگیر موج مثبت سپاسگزاری باشیم!?

 
استارتر
استارتر

khayati

Guest
⭕️ مروج فرهنگ سپاسگزاری باشیم! تعداد زیادی از دوستان هستند که تمایل به حضور در کانال و همراهی با ما را دارند که در جریان فعالیت ما قرار نگرفته اند! از تمام عزیزان خواهش می کنم که پیام های عضویت در کانال را برای دوستان و کسانی که احساس می کنید نیاز به آنها دارند ارسال کنید تا در دایره های ارتباطی مان بیشتر از قبل درگیر موج مثبت سپاسگزاری باشیم!?
 

تیناجووووون

Guest
خودم هر روز شکر گذاری میکنم فقط خواستم ببینم روش بقیه چیه
 
استارتر
استارتر

khayati

Guest
خودم هر روز شکر گذاری میکنم فقط خواستم ببینم روش بقیه چیه
انشاالله شاد و سلامت باشین و زندگیتون پر از خیر و برکت دوره ای که میخوایم شروع کنیم ۲۸ روزه است براساس کتاب معجزه شکرگزاری راندابرن که هر روز تمرین های کوچیک و ساده ای داره
 

تیناجووووون

Guest
انشاالله شاد و سلامت باشین و زندگیتون پر از خیر و برکت دوره ای که میخوایم شروع کنیم ۲۸ روزه است براساس کتاب معجزه شکرگزاری راندابرن که هر روز تمرین های کوچیک و ساده ای داره
ممنون همچنین برای شما

اگر تو برنامه ایتا یا جای دیگه بود خبر بدید لطفا
 

بالا