لیلیللییللیلییلیل

  • شروع کننده موضوع دخی شرابی
  • تاریخ شروع

دخی شرابی

Guest
اقایاایاباقاقخیم۲مک۴تبحسمنقگیگرورت
 
استارتر
استارتر

دخی شرابی

Guest
وقتی به مدرسه گوشی بردی??
معلم داره زر زر میگونههههه
 

مهربانوجان

Guest
با این سن
فقط میفهمم بلدم حرف بزنم ولی با هرکی حرف میزنم معلوم بلدنیستم بزور حرف میزنم
سنی نداری که مهم دله عزیزجان دل آدم باید جوون باشه من خودم 25 سالمه از لحاظ روحی بخدا از یه زن 50 ساله بدترم.
الهی? آخه ترکی هم سخته
 

مامان مصی

Guest
منم ۲۵ سالمه ولی دخترم ۲۷ سالشه
دخترم میگه مادر بدنیا نیامدی منو زاییدی میگم به من چه تو دوست داری ۲۷ سالت باشه من ۲۵ سالمه یه کلا م ????
سنی نداری که مهم دله عزیزجان دل آدم باید جوون باشه من خودم 25 سالمه از لحاظ روحی بخدا از یه زن 50 ساله بدترم.
الهی? آخه ترکی هم سخته
 

بالا