لطفا یکی فردا بهم یاد اوری کنه

  • شروع کننده موضوع مااماان_ساامیاار
  • تاریخ شروع

.......

Guest
همسایه بدعذابه!همسایه خوبم نعمت!خداروشکر ۲ ساله تویه مجتمع بیست واحدیم هنوز یه صدا نشنیدم?اصلنم نمیدونم کین
 

دختر جذاب

Guest
از ساعت دو طبقه بالایی داره صندلیا رو میکشه .. نمیزاره دم ظهر یکم بخوابیم

یکی یاد اوری کنه فردا راس سه برم زنگ واحدشونو بزنم ، خوابشونو کوفت کنم بهشون
۳ که کسی خواب نیست
حداقل ۳ شب بود یه چیزی?
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
همسایه بدعذابه!همسایه خوبم نعمت!خداروشکر ۲ ساله تویه مجتمع بیست واحدیم هنوز یه صدا نشنیدم?اصلنم نمیدونم کین
خواهر این اولین ساختمونه ک دیونم کرده ... یعنی هر کدوم یه مدلن
 
استارتر
استارتر

مااماان_ساامیاار

Guest
اگه بچه بدو بدو کنه صدا میاد پایین؟
بله اما صدای بچه رو ادم میگه بچه اس اما اینکه مبلاتو هی بکشی واقعا دور از اداب اپارتمان نشینیه
 

بالا