قهر کردن مردان

  • شروع کننده موضوع مامان دو تا وروجک
  • تاریخ شروع

مامان دو تا وروجک

Guest
????????

#خانمها_بدانند

در برخورد با قهر کردن مردان بهترین برخورد چیست❓

وقتی بحثی میشود و مردان قهر میکند، در روان زن و مرد دو اتفاق کاملا متفاوت رخ میدهد، خانم فکر میکند او مرا دوست ندارد وگرنه قهر نمیکرد و انتظار دارد مرد قدم پیش بگذارد واز دل او دربیاورد و وقتی مرد با قهر او را ترک میکند او را بیشتر عصبی و ناراحت میکند، یا حس بی ارزشی میکند.

این جمله "مرد که قهر نمیکنه"، آنچنان در ذهن ما رفته که عموما از هیچ مردی انتطار قهر کردن رو نداریم!

? از طرفی در درون مردان چه میگذرد؟
مردان وقتی ناراحت میشوند یا موضوعی آزارشان میدهد، میخواهند به غار تنهایی خود بروند تا با آرامش بیشتر فکر کنند و آرام شوند تا موضوع را بپذیرند. آنها از نظر خود قهر نمیکنند، بلکه فقط فضایی برای تنهایی خود و هضم اتفاقات میخواهند.
?
? پس با اراده خود این فضا را به طرف مقابل خود بدهید، اجازه بدهید تنها باشد و فکر کند. مدام به او پیام های تهدید کننده ندهید .
فرصت دهید تا بعد از آرام شدن، اگر لازم بود در مورد موضوع حرف بزنید.

سعی کنید درک کنید که گاهی شما هم مثل هر انسان دیگر زمانی غیر قابل تحمل میشوید، پس این فرصت تنهایی رو به او بدهید او نیاز دارد که در تنهایی با خودش به نتایجی برسد. او را با خودتان مقایسه نکنید.
زن و مرد با هم بسیار متفاوتند!!!
 

ساحلم

Guest
اقای اینده من (مجردم) اعصبانی میشه ظلع میزنه به درو دیوار سفید
میگه ضلع زدن ارمم میکنه
? ?
تو این 4 سال هم قهر نه من کردم نه اون
اخه قهر چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟
قهر فقط کار بچه هاست
????
 

ساحلم

Guest
اقای اینده من (مجردم) اعصبانی میشه ظلع میزنه به درو دیوار سفید
میگه ضلع زدن ارمم میکنه
? ?
تو این 4 سال هم قهر نه من کردم نه اون
اخه قهر چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟
قهر فقط کار بچه هاست
????
باشمارش انگشت هم به اندازه دعواهیی که کردیم
(یعنی ده بار هم نمیشه )
????????
 

هایدی

Guest
????????

#خانمها_بدانند

در برخورد با قهر کردن مردان بهترین برخورد چیست❓

وقتی بحثی میشود و مردان قهر میکند، در روان زن و مرد دو اتفاق کاملا متفاوت رخ میدهد، خانم فکر میکند او مرا دوست ندارد وگرنه قهر نمیکرد و انتظار دارد مرد قدم پیش بگذارد واز دل او دربیاورد و وقتی مرد با قهر او را ترک میکند او را بیشتر عصبی و ناراحت میکند، یا حس بی ارزشی میکند.

این جمله "مرد که قهر نمیکنه"، آنچنان در ذهن ما رفته که عموما از هیچ مردی انتطار قهر کردن رو نداریم!

? از طرفی در درون مردان چه میگذرد؟
مردان وقتی ناراحت میشوند یا موضوعی آزارشان میدهد، میخواهند به غار تنهایی خود بروند تا با آرامش بیشتر فکر کنند و آرام شوند تا موضوع را بپذیرند. آنها از نظر خود قهر نمیکنند، بلکه فقط فضایی برای تنهایی خود و هضم اتفاقات میخواهند.
?
? پس با اراده خود این فضا را به طرف مقابل خود بدهید، اجازه بدهید تنها باشد و فکر کند. مدام به او پیام های تهدید کننده ندهید .
فرصت دهید تا بعد از آرام شدن، اگر لازم بود در مورد موضوع حرف بزنید.

سعی کنید درک کنید که گاهی شما هم مثل هر انسان دیگر زمانی غیر قابل تحمل میشوید، پس این فرصت تنهایی رو به او بدهید او نیاز دارد که در تنهایی با خودش به نتایجی برسد. او را با خودتان مقایسه نکنید.
زن و مرد با هم بسیار متفاوتند!!!
بعضی مردا هم لوس تشریف دارن انتظار دارن زن بره منتشونو بکشه ?
 

بسته شد

Guest
????????

#خانمها_بدانند

در برخورد با قهر کردن مردان بهترین برخورد چیست❓

وقتی بحثی میشود و مردان قهر میکند، در روان زن و مرد دو اتفاق کاملا متفاوت رخ میدهد، خانم فکر میکند او مرا دوست ندارد وگرنه قهر نمیکرد و انتظار دارد مرد قدم پیش بگذارد واز دل او دربیاورد و وقتی مرد با قهر او را ترک میکند او را بیشتر عصبی و ناراحت میکند، یا حس بی ارزشی میکند.

این جمله "مرد که قهر نمیکنه"، آنچنان در ذهن ما رفته که عموما از هیچ مردی انتطار قهر کردن رو نداریم!

? از طرفی در درون مردان چه میگذرد؟
مردان وقتی ناراحت میشوند یا موضوعی آزارشان میدهد، میخواهند به غار تنهایی خود بروند تا با آرامش بیشتر فکر کنند و آرام شوند تا موضوع را بپذیرند. آنها از نظر خود قهر نمیکنند، بلکه فقط فضایی برای تنهایی خود و هضم اتفاقات میخواهند.
?
? پس با اراده خود این فضا را به طرف مقابل خود بدهید، اجازه بدهید تنها باشد و فکر کند. مدام به او پیام های تهدید کننده ندهید .
فرصت دهید تا بعد از آرام شدن، اگر لازم بود در مورد موضوع حرف بزنید.

سعی کنید درک کنید که گاهی شما هم مثل هر انسان دیگر زمانی غیر قابل تحمل میشوید، پس این فرصت تنهایی رو به او بدهید او نیاز دارد که در تنهایی با خودش به نتایجی برسد. او را با خودتان مقایسه نکنید.
زن و مرد با هم بسیار متفاوتند!!!
وای چقد احتیاج داشتم ب این تاپیک??
 

بالا