قبول کنم بریم کافه??

  • شروع کننده موضوع نینو??
  • تاریخ شروع

نینو??

Guest
دبیر زبان مدرسمون گفت بخاطر تولدش کلاس ما رو پس فردااااا میبره کافه?


بنظرتون برم?
حالم از همکلاسیم بهم میخوره چه برسه باهاشون کافه برم?
 

طوفان سفید

Guest
دبیر زبان مدرسمون گفت بخاطر تولدش کلاس ما رو پس فردااااا میبره کافه?


بنظرتون برم?
حالم از همکلاسیم بهم میخوره چه برسه باهاشون کافه برم?
بروکه به خودت خوش بگذره چیکار به همکلاسیات داری
 

بالا