فکرم درگیر اینه ....

  • شروع کننده موضوع ارام
  • تاریخ شروع

ارام

Guest
دیدین کسایی هستن که محض رضای خدا برای کسی کاری نمی کنن فقط معیارشون پوله این ادمها زندگیشون و اعصابشون چه قدر راحت تره و همیشه گیر ادمهایی می افتن که همیشه مراعاتشون می کنن در عوص ادمهایی که برای رضای خدا کار می کنن گیر ادمهایی می افتن که همیشه ازشون سو استفاده میشه ... فکرم خیی درگیره این موصوعه
 
استارتر
استارتر

ارام

Guest
یعنی یه بنده خدایی هست حاضر نیست برای کسی قدمی برداره بعد خدا سر راه این ادم کسانی رو قرار میده که همیشه مراعاتش رو می کنن ولی یه دوستی دارم که بنده خدا همیشه خیلی کمک حال بقیه هست وی در عوص همیشه تو زندگیش مشکل داره و ادم های ناجوری سر راهش قرار می گیرن
 

آنجِل

Guest
یاداین‌ متن افتادم باحرفت:
چرا ظالم ها سالم ترند؟

چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن .
اما یه سری هر گناهی دلشون می خواد میکنن
و روز به روز هم پیشرفت ؟
پس عدالت خدا کجاست !
آدمها سه دسته اند :
عینک
ملحفه
فرش
وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینک بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک
می کنی
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه می گذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها
جمع شود و همه را با هم با چنگ می شویی!
اما وقتی همان لکه بنشیند روی فرش میگذاری سر سال با دسته بیل به جانش
می افتی .
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند.
بنده های پاک و زلال که جایشان روی چشم است تا خطا کردند بلافاصله
حالشان را می گیرد (البته در دنیا و خفیف)
دیگران را به موقعش تنبه می کند
و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هاشان جمع شود تا یکجا به موقع
به حسابشان برسد.
قرآن کریم می فرماید:
ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند.

و سر سال ( یا قیامت ، یا همین دنیا) حسابی از شرمندگی شان در می آید.

‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
استارتر
استارتر

ارام

Guest
یاداین‌ متن افتادم باحرفت:
چرا ظالم ها سالم ترند؟

چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن .
اما یه سری هر گناهی دلشون می خواد میکنن
و روز به روز هم پیشرفت ؟
پس عدالت خدا کجاست !
آدمها سه دسته اند :
عینک
ملحفه
فرش
وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینک بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک
می کنی
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه می گذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها
جمع شود و همه را با هم با چنگ می شویی!
اما وقتی همان لکه بنشیند روی فرش میگذاری سر سال با دسته بیل به جانش
می افتی .
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند.
بنده های پاک و زلال که جایشان روی چشم است تا خطا کردند بلافاصله
حالشان را می گیرد (البته در دنیا و خفیف)
دیگران را به موقعش تنبه می کند
و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هاشان جمع شود تا یکجا به موقع
به حسابشان برسد.
قرآن کریم می فرماید:
ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند.

و سر سال ( یا قیامت ، یا همین دنیا) حسابی از شرمندگی شان در می آید.

‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ممنون . چه متن زیبایی. ولی واقعا من خودم رو خیلی وقف بقیه می کنم خواهرامم همیشه بهم می گن تو بی سیاستی و به خاطر همینه که همه ازت سو استفاده می کنن ولی من هر کاری می کنم به خاطر اینه که فکر می کنم من باید وظیفه انسانیم رو انجام بدم
 
استارتر
استارتر

ارام

Guest
همیشه هم می گم اگه قراره همه مثل هم باشن دیگه نمی شه تو دنیا زندگی کرد
 

مهرانه

Guest
ولی یه وقتایی میگن خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند ..
 

بسته شد

Guest
دیدین کسایی هستن که محض رضای خدا برای کسی کاری نمی کنن فقط معیارشون پوله این ادمها زندگیشون و اعصابشون چه قدر راحت تره و همیشه گیر ادمهایی می افتن که همیشه مراعاتشون می کنن در عوص ادمهایی که برای رضای خدا کار می کنن گیر ادمهایی می افتن که همیشه ازشون سو استفاده میشه ... فکرم خیی درگیره این موصوعه
کلا ادمایی که دلسوز ترو مهربون ترن همش کم لطفی میشه بهشون
 

مااماان_ساامیاار

Guest
ممنون . چه متن زیبایی. ولی واقعا من خودم رو خیلی وقف بقیه می کنم خواهرامم همیشه بهم می گن تو بی سیاستی و به خاطر همینه که همه ازت سو استفاده می کنن ولی من هر کاری می کنم به خاطر اینه که فکر می کنم من باید وظیفه انسانیم رو انجام بدم
کجای دین گفته بزار بقیه ازت سو استفاده کنن؟ حتی به کرات گفته من ظالم رو محازات میکنم اما مظلوم هم مجازات میکنم ک باعث شد ظالم وقیح تر بشه
 

چشم رنگیم

Guest
دیدین کسایی هستن که محض رضای خدا برای کسی کاری نمی کنن فقط معیارشون پوله این ادمها زندگیشون و اعصابشون چه قدر راحت تره و همیشه گیر ادمهایی می افتن که همیشه مراعاتشون می کنن در عوص ادمهایی که برای رضای خدا کار می کنن گیر ادمهایی می افتن که همیشه ازشون سو استفاده میشه ... فکرم خیی درگیره این موصوعه
موافقممم شدید با حرفتتتتتت
 

دختر جذاب

Guest
یاداین‌ متن افتادم باحرفت:
چرا ظالم ها سالم ترند؟

چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن .
اما یه سری هر گناهی دلشون می خواد میکنن
و روز به روز هم پیشرفت ؟
پس عدالت خدا کجاست !
آدمها سه دسته اند :
عینک
ملحفه
فرش
وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینک بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک
می کنی
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه می گذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها
جمع شود و همه را با هم با چنگ می شویی!
اما وقتی همان لکه بنشیند روی فرش میگذاری سر سال با دسته بیل به جانش
می افتی .
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند.
بنده های پاک و زلال که جایشان روی چشم است تا خطا کردند بلافاصله
حالشان را می گیرد (البته در دنیا و خفیف)
دیگران را به موقعش تنبه می کند
و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هاشان جمع شود تا یکجا به موقع
به حسابشان برسد.
قرآن کریم می فرماید:
ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند.

و سر سال ( یا قیامت ، یا همین دنیا) حسابی از شرمندگی شان در می آید.

‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
چه متن قشنگی???
 
استارتر
استارتر

ارام

Guest
کجای دین گفته بزار بقیه ازت سو استفاده کنن؟ حتی به کرات گفته من ظالم رو محازات میکنم اما مظلوم هم مجازات میکنم ک باعث شد ظالم وقیح تر بشه
نه عزیزم منظورم اینه که ادمهایی هستن که فقط دنبال کمک و خیر رسوندن به بقیه هستن ولی بقیه این رو پای سادگیشون می زارن و می خان ازش سواستفاده کنن
 
استارتر
استارتر

ارام

Guest
کلا ادمایی که دلسوز ترو مهربون ترن همش کم لطفی میشه بهشون
واقعا چرا اینجوریه؟مثلا زنی که همیشه به فکر همسر و بچه هاشه ولی همسرش همیشه دو قورت و نیمش باقیه ولی زنی که اصلا به فکر جیب همسرش نیست همسرش همیشه غلام حلقه به گوش خانمشه. منظورم سیاست زنانه نیست اصلا منطورم اینه که زنی که رفتار خداپسندانه درقبال همسرش داره همیشه مورد ظلم واقع میشه
 

بسته شد

Guest
واقعا چرا اینجوریه؟مثلا زنی که همیشه به فکر همسر و بچه هاشه ولی همسرش همیشه دو قورت و نیمش باقیه ولی زنی که اصلا به فکر جیب همسرش نیست همسرش همیشه غلام حلقه به گوش خانمشه. منظورم سیاست زنانه نیست اصلا منطورم اینه که زنی که رفتار خداپسندانه درقبال همسرش داره همیشه مورد ظلم واقع میشه
میدونم منظورتو تواطرافم خیلی هستن اینجور ادما
واقعا نمیدونم چراهمه چی برعکسه
 

4دخت

Guest
یاداین‌ متن افتادم باحرفت:
چرا ظالم ها سالم ترند؟

چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن .
اما یه سری هر گناهی دلشون می خواد میکنن
و روز به روز هم پیشرفت ؟
پس عدالت خدا کجاست !
آدمها سه دسته اند :
عینک
ملحفه
فرش
وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینک بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک
می کنی
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه می گذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها
جمع شود و همه را با هم با چنگ می شویی!
اما وقتی همان لکه بنشیند روی فرش میگذاری سر سال با دسته بیل به جانش
می افتی .
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند.
بنده های پاک و زلال که جایشان روی چشم است تا خطا کردند بلافاصله
حالشان را می گیرد (البته در دنیا و خفیف)
دیگران را به موقعش تنبه می کند
و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هاشان جمع شود تا یکجا به موقع
به حسابشان برسد.
قرآن کریم می فرماید:
ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند.

و سر سال ( یا قیامت ، یا همین دنیا) حسابی از شرمندگی شان در می آید.

‎‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
چه متن زیبایی
و چه قیاس جالبی عینک و ملحفه و فرش
ولی کاش بعضی از این فرشا رو میشد همین دنیا از خجالتشون دراومد یا حداقل یه کاری کرد دیگه جلو چشم نباشن
 

بالا