غوغای ستارگان💛

استارتر
استارتر
هلنم

هلنم

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
Nov 11, 2020
ارسال ها
11,360
از شادی پرگيرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان ها غوغا فکنم
سبو بريزم ساغر شکنم
در آسمان ها غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم
236x410_1608653377080305071.jpg
 

بالا