عکاسی خیابانی 📷

ملیحه

⭐کاربر طلایی⭐
مدیر
عضویت
Dec 10, 2020
جنسیت
خانم

مقام دوم

 • ولنتاین دو ویلمور
برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲


پاریس، فرانسه

مقام سوم

 • فرانچسکو جویا
برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲


میدان لستر، لندن، بریتانیا

در ادامه می‌توانید تصاویر فینالیست‌ها را مشاهده کنید:

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • برد جونز
بروکلین

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • آندریا بادیو اسلابو
پاریس، فرانسه

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • آنا براته
هند

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • دولت آنایف
برلین، آلمان

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • اینگه کولین
چیتاگونگ، بنگلادش

 

هاله

⭐کاربر طلایی⭐
مدیر
عضویت
Dec 12, 2020
جنسیت
خانم


مقام دوم

 • ولنتاین دو ویلمور
برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲


پاریس، فرانسهمقام سوم

 • فرانچسکو جویا
برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲


میدان لستر، لندن، بریتانیا


در ادامه می‌توانید تصاویر فینالیست‌ها را مشاهده کنید:

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • برد جونز
بروکلین

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • آندریا بادیو اسلابو
پاریس، فرانسه

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • آنا براته
هند

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • دولت آنایف
برلین، آلمان

برندگان رقابت عکاسی خیابانی independent در سال ۲۰۲۲

 • اینگه کولین
چیتاگونگ، بنگلادش

مقام اول کو جانم😍؟
 

بالا