عقدیا خرجتون باکیه؟??

  • شروع کننده موضوع بسته شد
  • تاریخ شروع

بسته شد

Guest
بچه ها تودوران عقد پدرتون خرجتونو میده یاشوهرتون؟??

کدومش درسته اصن؟
 

ماهی

Guest
بچه ها تودوران عقد پدرتون خرجتونو میده یاشوهرتون؟??

کدومش درسته اصن؟
ما ها که رسممون اینه که پسرا میدن به زبون نمیاریما ولی پسرامون خودشون میدونن که دیگه از این به بعد خرج نامزدشون با اوناست
 
استارتر
استارتر

بسته شد

Guest
منم تاالان ازبچه های سایت شنیده بودم پسر باید بده
ولی دیروز مامانم گف تاوقتی دخترخونه باباشه باباش باید بده?
 
استارتر
استارتر

بسته شد

Guest
ما ها که رسممون اینه که پسرا میدن به زبون نمیاریما ولی پسرامون خودشون میدونن که دیگه از این به بعد خرج نامزدشون با اوناست
کجایی هستین؟
 

کاربر حذف شده 880

Guest
نامزدم
البته من خرجی ندارم زیاد??
 

ماهی

Guest
منم تاالان ازبچه های سایت شنیده بودم پسر باید بده
ولی دیروز مامانم گف تاوقتی دخترخونه باباشه باباش باید بده?
شما ببین شوهرت چطوره ولی از الان برین بیرون خرج کنین میفهمی که دست و دلبازه یا نه
 

بالا