عشقای من بعدظهر تابستانی تون بخیررر.... یه انرژی مثبت داشته باشییییم💝

سانسوریا۲

⭐کاربر ویژه⭐
عضویت
Jan 30, 2024
جنسیت
خانم
1000061311.jpg

چه خبررر... در این تابستان گرم چه میکنید🥰
خونه تنهام خانواده هم هی بهم زنگ میزنن میگن به خودت بد نگذرون😬😏
گفتمممم چشششم نگران نباشید من هیچوقت به خودم بد نمی گذرونم هیچوقت😂😂
جای همتون سبز... آب انار و بخورم برم بیرون خرید
تا شب خداحافظتون باشه دوستان🤗🥰
 

مامان مصی

⭐⭐⭐ملکه⭐⭐⭐
عضویت
May 2, 2023
جنسیت
خانم
مشاهده پیوست 373271
چه خبررر... در این تابستان گرم چه میکنید🥰
خونه تنهام خانواده هم هی بهم زنگ میزنن میگن به خودت بد نگذرون😬😏
گفتمممم چشششم نگران نباشید من هیچوقت به خودم بد نمی گذرونم هیچوقت😂😂
جای همتون سبز... آب انار و بخورم برم بیرون خرید
تا شب خداحافظتون باشه دوستان🤗🥰
افربن تنت سلامت
من دارم میرم خونه تو ترافیک گیرکردم
 

بالا