?عاشقانه های بی مخاطب?

  • شروع کننده موضوع هلنم
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم همیشه باید
مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
تا گرمی آغوش تو هست

ایمان نمی آورم ،

به آغاز فصل سرد . . .?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
دلم

اسارتی میخواهد

از جنس تو . . .

مثل حبس شدن گوشه آغوشت ?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
تمام مفهوم زندگی

همان یک لحظه بود

که تو را دیدم…?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
هیچ راهی دور نیست

وقتی جهانم آغوشِ توست..?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان ?❤️
 

Vafa68

Guest
من این حرفا رو ب شوهرم بگم تاج ملکه اینگلیس رو میاره میزاره رو سرم
اشک چشمام اون بغض تو حلقومم اجازه نمیده یه لحظه تجسم کنم ببینم اگه بگم چیکار میکنه?
 
استارتر
استارتر

هلنم

Guest
من این حرفا رو ب شوهرم بگم تاج ملکه اینگلیس رو میاره میزاره رو سرم
اشک چشمام اون بغض تو حلقومم اجازه نمیده یه لحظه تجسم کنم ببینم اگه بگم چیکار میکنه?
?????
 

بالا