شرکت کروز کی میشناسه

  • شروع کننده موضوع فاطمه
  • تاریخ شروع

فاطمه

Guest
دوستم چندَاله اونجاکار میکنه 27 سالشه بهم یه ضدحالی زد گفت دیگه نمیتونیا بری سرکار بعد چندسال خیلی حالم بد شد من خودم همنیجوریش نار احتی دارم اونجا میگن خیلی سخته کار
 

هایدی

Guest
اونجا انقدر سخته بعد یه مدت پا درد و بدن درد میگیری همش سرپایی باید کار کنی
 
استارتر
استارتر

فاطمه

Guest
یعنی چی دیگه قبولت نمیکنن؟
خودش28 سالشه به من گفت چندسالته الان گفتم21 گفت دیگه باید بری سرکاردیگه وااا دیگه قبولت نمیکننا از 27 به بعد گفتم حالا کوتا اون موقع سیبو میندازی هدا خزار تاچرخ میخوره بعدم من هدفم چیز دیگس دنبال ورزش و کار مزونم اونجا برم دیگه وقت رسیدن به خودمو ندارم
 

هایدی

Guest
خودش28 سالشه به من گفت چندسالته الان گفتم21 گفت دیگه باید بری سرکاردیگه وااا دیگه قبولت نمیکننا از 27 به بعد گفتم حالا کوتا اون موقع سیبو میندازی هدا خزار تاچرخ میخوره بعدم من هدفم چیز دیگس دنبال ورزش و کار مزونم اونجا برم دیگه وقت رسیدن به خودمو ندارم
ول کن بابا من اصلا دوست ندارم زن کار کنه .برو دنبال کارایی که دوست داری مثل مزون
اینکه بخوای بری کروز عین چی از آدم کار میکشن
 
استارتر
استارتر

فاطمه

Guest
برای چی اخه؟از چی میترسی؟
?????از حرفی ک زد ترسیدم حالم بد شد به مامانمم گفتم نارذحت شد باهام بحث کرد گفت جرا حرف اینجور ادمارو گوش میدی خب من عاشق اینم ک ورزش کنم و برم دنبال کار مدل و مزون
 

هایدی

Guest
?????از حرفی ک زد ترسیدم حالم بد شد به مامانمم گفتم نارذحت شد باهام بحث کرد گفت جرا حرف اینجور ادمارو گوش میدی خب من عاشق اینم ک ورزش کنم و برم دنبال کار مدل و مزون
من دقیق متوجه نمیشم از چی میترسیا!
از اینکه سنت بره بالا و نتونی کار کنی؟
 

هایدی

Guest
فقط تو کارات خلاقیت داشته باش با بازاریابی خوب
 

بالا