سیرم?

  • شروع کننده موضوع خانوم آقامونم
  • تاریخ شروع
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
دوس داری فردا از شدت گشنگی
به ماهون بگی کیانا
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
حتی تشنمم نیس
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
من هرروز مثل گاو میخوردم
تهش بزور از سفره جمعمم میکردن
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
هر یه لقمه، یه ذره چایی میخورم
بره پایین???
 

مامان مصی

Guest
آخه اینم دوس دارم?
فقط زیادی احساس سیری میکنم
آخرین بار یه ربع بعده افطار شام خوردم
ساعت یه ربع به هفت اینا بود?
دیگه الان باید بخوری یددست داری باهاش بخری سبزی وردن داری بهاش بخور سالاد وخیار هرچی داری
 

بالا