سوتی امروزم😅

فرشته شیرین و ناز

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Mar 4, 2021
من یک تفریح سالمی دارم

اونم اینه که

میشینم استیکرارو نگاه می کنم

از قضا این دفعه داشتم میوه ها رو نگاه می کردم

از خدا که پنهون نیست

از شما چ پنهون

روی بادمجونو و هلو هم کلیک کرده بودم (باور کنید نیت خاصی نداشتم )

بعد مامانم امد پیشم چیزی رو براش سرچ کنم

=)))))))))


در افق غرق شدم
 

نهالم

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
May 3, 2021
جنسیت
خانم
من یک تفریح سالمی دارم

اونم اینه که

میشینم استیکرارو نگاه می کنم

از قضا این دفعه داشتم میوه ها رو نگاه می کردم

از خدا که پنهون نیست

از شما چ پنهون

روی بادمجونو و هلو هم کلیک کرده بودم (باور کنید نیت خاصی نداشتم )

بعد مامانم امد پیشم چیزی رو براش سرچ کنم

=)))))))))


در افق غرق شدم
خب بابا فکر کردم مثل من استیکر بادمجون واسه پدر شوهرت فرستادی
 
استارتر
استارتر
فرشته شیرین و ناز

فرشته شیرین و ناز

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Mar 4, 2021

نهالم

⭐کاربر جاودان⭐
عضویت
May 3, 2021
جنسیت
خانم
وای من جر
بعد شوهرت چی کار کرد؟
من به شوهرم گفتم اشتباهی فرستادم واسه بابات میخواستم واسه تو بفرستم اولش کلی دعوام کرد بعد دعوا هر وقت بهم نگاه نیکردیم از خنده جر میخوردیم بعد شوهرم وقتی باباش بهش گفت شوهرم گفت که میخواسته واسه من بفرسته اشتباهی واسه پدر شوهرش فرستاده منو تو نداریم کهه🤣🤣🤣🤣🤣
 
استارتر
استارتر
فرشته شیرین و ناز

فرشته شیرین و ناز

⭐کاربر برتر⭐
عضویت
Mar 4, 2021
من به شوهرم گفتم اشتباهی فرستادم واسه بابات میخواستم واسه تو بفرستم اولش کلی دعوام کرد بعد دعوا هر وقت بهم نگاه نیکردیم از خنده جر میخوردیم بعد شوهرم وقتی باباش بهش گفت شوهرم گفت که میخواسته واسه من بفرسته اشتباهی واسه پدر شوهرش فرستاده منو تو نداریم کهه🤣🤣🤣🤣🤣
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 

بالا