سه دی ???????

  • شروع کننده موضوع کاربر حذف شده 1047
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

کاربر حذف شده 1047

Guest
صبح که می شود
دنبال اتفاقات خوب بگرد
دنبال آدم‌ های خوبی که
حال خوبت را با لبخند هایشان
به روزگارت سنجاق کنی
یک روز خوب، اتفاق نمی افتد
ساخته می شود
صبح زمستونیتون ب خیر??????

snow-photokade-com-2.jpg
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا