سلام و سلامتی??❤

  • شروع کننده موضوع ترنج
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

ترنج

Guest
عاشقی
رسم قشنگ صبح است
که سر صبح برایت
چای و
لبخند و
سلام آوردم
من سر ذوق همین عشق
چنین بیدارم ...


1053500x748_1524888141305637.jpg
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا