سردار دلها

  • شروع کننده موضوع Luna
  • تاریخ شروع
وضعیت
این موضوع قفل شده است

Luna

Guest
? خاطره حاج محمود کریمی از حاج قاسم سلیما نی

شخصی آمد و از من درخواست کرد که با زنان بدحجابی که در روضه‌ها شرکت میکنند برخورد کنم، حاج قاسم هم آنجا نشسته بود؛ گفت حاج قاسم شما یک چیزی بگویید.
حاج قاسم گفت مگر اینجا خانه‌ی شماست؟
خانه‌ی شما آمدند برخورد کن. در خانه‌ی مادرشان آمده‌اند.

#یازهرا
 

وضعیت
این موضوع قفل شده است
بالا