زنهای همسایه همه توی کوچه نشستن ?

  • شروع کننده موضوع زیبا مثل خورشید
  • تاریخ شروع

زیبا مثل خورشید

Guest
۱۰ تا زن مطلقه که همیشه خدا بیرون هستن الان داره صداشون میاد دارن سبزی پاک میکنن ?
میخوایم از این کوچه بریم واقعا خیلی حسود و فوضولن همشم پشت سر غیبت میکنن و حسادت میکنن
 

همون کاربرم ک معروفه?

Guest
خ
یاد یه سال پیش مامانم افتادم
۱۰ تا زن مطلقه که همیشه خدا بیرون هستن الان داره صداشون میاد دارن سبزی پاک میکنن ?
میخوایم از این کوچه بریم واقعا خیلی حسود و فوضولن همشم پشت سر غیبت میکنن و حسادت میکنن
 

پرنسا

Guest
اونجا کجاس که هنوز این چیزا مده؟
 

ارشا

Guest
۱۰ تا زن مطلقه که همیشه خدا بیرون هستن الان داره صداشون میاد دارن سبزی پاک میکنن ?
میخوایم از این کوچه بریم واقعا خیلی حسود و فوضولن همشم پشت سر غیبت میکنن و حسادت میکنن
اونا حکم اینستا ۲۰ سال پیش رو دارن :ROFLMAO:
 
استارتر
استارتر

زیبا مثل خورشید

Guest
آره
مگه این مراسمات هنوز هستش؟
اونم فقط توی کوچه ما
متاسفانه وقتی بیرون میرم همه نگاه میکنن و پچ پچ میکنن با اینکه استایل ساده ایی دارم ، یکی به مادرم گفت فلانی همیشه اسپند دود کن همسایه های خوبی ندارین همش بحث شمارو میکنن و حسادت میکنن
 

شاتوت?

Guest
آره

اونم فقط توی کوچه ما
متاسفانه وقتی بیرون میرم همه نگاه میکنن و پچ پچ میکنن با اینکه استایل ساده ایی دارم ، یکی به مادرم گفت فلانی همیشه اسپند دود کن همسایه های خوبی ندارین همش بحث شمارو میکنن و حسادت میکنن
حالا ما یه چندتا همسایه داریم حکم خبرگزاری دارن مثلا اب بخوریم کل محل و همسایه های دیگه فهمیدن?
 

Gisoobanoo26

Guest
۱۰ تا زن مطلقه که همیشه خدا بیرون هستن الان داره صداشون میاد دارن سبزی پاک میکنن ?
میخوایم از این کوچه بریم واقعا خیلی حسود و فوضولن همشم پشت سر غیبت میکنن و حسادت میکنن
????? ما هم داریم از این همسایه ها ، نادیده بگیرشون ، به من حرفی میزنن برمیگردم فقط یه نگاه با تاسف میندازم و سرم رو تکون میدم بعدم راهم رو میگیرم و میرم ، اونا هم ضایع میشن
 

پرنسا

Guest
من یه همسایه دارم حکم تمام همسایه های شمارو‌داره بقدری فضول
 

بالا