زندگی....?

  • شروع کننده موضوع ساده دل?
  • تاریخ شروع

ساده دل?

Guest
جملات-زیبا-1.jpg
زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد
گاهی آرام و دلنواز
گاهی سخت و خشن
گاهی شاد و رقص آور
گاهی پر از غم
زندگی را باید احساس کرد ??
 

Lady_Dracula

Guest
به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...
 

Mat_s

Guest
مشاهده پیوست 4315زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد
گاهی آرام و دلنواز
گاهی سخت و خشن
گاهی شاد و رقص آور
گاهی پر از غم
زندگی را باید احساس کرد ??
بخاطر کسی که هستی سپاسگزار باش...

تلخیه ماجرا میدونی کجاست؟..

اونجاست که کمتر کسی خود واقعیشو میشناسه..

خیلیا میگن میشناسیم اما.‌......................
 

دختر جذاب

Guest
?تلنگر

✍در سرزمینی که در آن تفکیک
جنسیتی از کودکی صورت گیرد؛

دخترانش، پسران را گرگ تصور میکنند و پسرانش، دختران را طعمه...!

و در اوج گرایش و کشش، با پیش زمینه ای آلوده عاشق میشوند، بدون هیچ شناختی...؛

پس عشق میمیرد و ارتباط نابود می گردد؛
مردانش تنوع طلب میشوند و زنانش مرد ستیز.

✍امانوئل دکارت
 

بالا