دیروز دوتا سوتیه افتضاح دادم یه روز من بدون سوتی نمیگذره😭😂


بالا