دل نشکنیم.....?

  • شروع کننده موضوع ساده دل?
  • تاریخ شروع

ساده دل?

Guest
32523acfc94571157b759029a27d227b-niksho-com.jpg
حواستون باشه که یه وقت دل کسی رو نشکنید

اگه کسی شمارو تاحد مرگ ناراحت کرد و بعد یه مدتی بهتر شدید

دیگه مثه سابق نیستید

یه وقت یاد اون موقع بیفتید

غم بدتری دوباره پیشتون میاد

دل ها خیلی نازکن حتی اگه فکر کنید یه نفر قویدله

میتونه بایه اتفاق ساده دلش بشکنه

حواسمون باشه

همیشه تا دل نشکنیم ???
 

مهرانه

Guest
بارها تجربه کردم ....وسط گریه هام صدام زدن محبور شدم اشکامو پاک کنم و باخنده بگم بله ...لعنتی ب دردهای یواشکی لعنت ب ادمای که دلتو خورد میکنن ولی باید باز بخندی
 

بالا