دلم میخواد

  • شروع کننده موضوع Brnm
  • تاریخ شروع

Brnm

Guest
دلم میخواد برگردم به زمانی که زدبازی و از صمیم قلب دوست داشتم
هر لحظه اهنگاشون و گوش میدادم
حواسم بود که آهنگی و جا نندازم
دلم برای وقتی اهنگاشون و گوش میدادم و روحم پرواز میکرد تنگ شده
IMG_20230406_112928_350.jpg
 

یوتآب

Guest
منم دلم واسه زمانایی که علیشمس گوش میدادم تنگ شد ??
 

وانیتاس

Guest
من یه زمانی خیلی لیتو گوش میدادم?????
 

بالا