دلبرشم. و دلبر، دلبررر

  • شروع کننده موضوع دخی مو مشکی
  • تاریخ شروع

دخی مو مشکی

Guest
وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست؛ عاشقی برایم با معناست؛
وقتی تو باشی، قلبم بی آرزوست، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی؛ همدمم باشی‌؛ سر پناهم باشی؛
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است؛ تو هستی، برای من هستی، تا آخرش همه هستی‌ام هستی.
حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم!
وقتی تو باشی؛ عشق در وجودم همیشه زنده@است.?
@دلبرشم (:?
@دلبر.
@دلبرر
 

دلبرخوش خنده

Guest
بیا من خودم برات میگم عشقم??
دوستت دارم اندازه فاصله زمین تا ماه«??»
اندازه مساحت تمام سیاره ها«??»
اندازه تعداد موهای سرت«♥️♾»
اندازه قشنگیِ مژه‌ هات«??»
اندازه سرخیِ لبات«✨
اندازه کل دنیا«??»
دوستت‌دارم.
 

دلبر.

Guest
وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست؛ عاشقی برایم با معناست؛
وقتی تو باشی، قلبم بی آرزوست، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی؛ همدمم باشی‌؛ سر پناهم باشی؛
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است؛ تو هستی، برای من هستی، تا آخرش همه هستی‌ام هستی.
حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم!
وقتی تو باشی؛ عشق در وجودم همیشه زنده@است.?
@دلبرشم (:?
@دلبر.
@دلبرر
من قربونت برم ک ???????

استیکر قلب فرستادن.gif
 

Brnm

Guest
بیا من خودم برات میگم عشقم??
دوستت دارم اندازه فاصله زمین تا ماه«??»
اندازه مساحت تمام سیاره ها«??»
اندازه تعداد موهای سرت«♥️♾»
اندازه قشنگیِ مژه‌ هات«??»
اندازه سرخیِ لبات«✨
اندازه کل دنیا«??»
دوستت‌دارم.
اووو دور سرت بگردم من??
قربونت برمممم عشقم
دوستدارم من?
 

دلبرشم (:?

Guest
وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست؛ عاشقی برایم با معناست؛
وقتی تو باشی، قلبم بی آرزوست، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی؛ همدمم باشی‌؛ سر پناهم باشی؛
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است؛ تو هستی، برای من هستی، تا آخرش همه هستی‌ام هستی.
حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم!
وقتی تو باشی؛ عشق در وجودم همیشه زنده@است.?
@دلبرشم (:?
@دلبر.
@دلبرر
_دیدی این ماشین مسابقه ای ها رو که با سرعت میرن،بعد یهو ترمز میکنن دورِ خودِشون میگردن؟!
_آره
-اونجوری دورت بگردم…???
 

بالا