دس دس????

  • شروع کننده موضوع خانوم آقامونم
  • تاریخ شروع

خانوم آقامونم

Guest
حنا اینجوری به من نگاه نکننننن
با چشات قلب منو صدا نکننننن
حنا بسه منو دیوونه نکننننننن
موهاتو تو دست باد شونه نکنننننن
پری پریا آیییییی حنا
گل پریا آیییییی حنا
تاج سریا آییییی حنا
دل بریا آییییی حنا
تو رو دیدنا دل تپیدنا ناز کشیدنا واییییی حنا
روز روشنا روی چمنا بوسه زدنا واییییی حنا
دلبر بلا اون قد بالا جیگر طلا واییییی حنا
حنا به خدا بده یه ندا تا بشم فدا وایییییی حنا
@حناشم♡
 

یا فاطمه ی معصومه (س)

Guest
هه؟
منطورت اینه که من حنام و دارم برا خودم تاپیک میزنم؟?
نه دیگه میگم که شاید اینطوری میخوای خودتو تگ کنی که با اون یکی بیای اینجا این ترانه هم فقط برا اینه که شاید اسمتو از روش برداشتی والان هم می نویسی چون دوسش داری
 
استارتر
استارتر

خانوم آقامونم

Guest
نه دیگه میگم که شاید اینطوری میخوای خودتو تگ کنی که با اپتیکی بیای اینجا این ترانه هم فقط برا اینه که شاید اسمتو از روش برداشتی والان هم می نویسی چون دوسش داری
من کجا خودمو تگ کردممممم
حنا یکی دیگس?
 

بالا