دخترای عوضی عکس عاطفه حونمو میخوان

  • شروع کننده موضوع همون کاربرم ک معروفه?
  • تاریخ شروع

همون کاربرم ک معروفه?

Guest
یه عکسی دارم شبیه عاطفست بعد به دوستام به دوست صمیمی فرستادم اون از این طرف با یکی معامله کرده عکس این فلان معلمو بده منم عکساشرفی رو میدم خدا رو هزار مرتبه شکر
که شادش هنگ کرده عکسایی که فرستادم پریده
بعد بهم پیام داده میگه اره نرگس عکس این معلمو میده تا من عکس اشرفی رو بدم منم حاضر نشدم گفتم عکس اون معلم به چه دردم میخوره؟ شماره اون معلمو بده تا عکسو بدم اینم بگم که میدونستم همون دختره شماره نمیده بخاطر همین گفتم که نگن ندادی بعد با دوست صمیمی که دعوام شد
ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۲۵۶.png
ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۳۵۸.png
ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۵۱۱.png
اینجا با دوستم دعوا شد که چرا عکس شبیه عاطفه رو واسش نفرستادم بفرسته واسه دختره
بعد این یکی دختره دیونه شده فهمیده عکسه دسته منمه بهم پیام داده گفته
ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۵۴۳.png
اینجاداشت میگفت عکس اونیکی معلما رو میدم شماره نمیدم فقط اون عکسه رو بده
بعد
ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۵۵۴.png
ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۵۲۴.png
 

پیوست ها

  • ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۵۱۱.png
    ScreenCaptures_۲۰۲۳-۰۴-۱۶-۱۷۱۵۱۱.png
    115.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
استارتر
استارتر

همون کاربرم ک معروفه?

Guest
این دختر برگشته میگه اگه عکس همین خانمومه رو میخواستی میدادم ولی شمارشو نمیدم
گفتم باشه عکسشو بده در حالی که به دوستم عکسه همونخانومه رو فرستاده بود تا عکس عاطفه رو بگیره دوستم همون عکس عاطفه زو واسم فرستاد تا من به این دختره گفتم عکسه رو بفرستت گفت ندارم گفتم پیجشو بده گفت پیجه ندارم گفتم پس امروز به همون معلمه گفتی وه چرا من درخواست میدم شبول نمیکنی
اگه پیجشو نداری از کجا درخواست میدادی بهش
گفت دوستم واسم فرستاده بود گفتم از دوستت بگیر بده بهم ولی نداد
به جهمنم فکرده میتونه منو دور بزنه
 

بالا